Bahan Kain

Bahan 2,5 meter Kemeja Sutra ATBM #2
IDR 2.000.000,- - 10%
Rp. 1.800.000
Bahan 2,5 meter Kemeja Sutra ATBM #1
IDR 2.000.000,- - 10%
Rp. 1.800.000
Bahan Kemeja Sutra ATBM Exclusive (Pola) #1
IDR 27.500.000,- - 10%
Rp. 24.750.000
Bahan Kemeja Sutra ATBM Exclusive (Pola) #2
IDR 27.500.000,- - 10%
Rp. 24.750.000
Bahan Kemeja Katun Tulis Exclusive #1
IDR 3.500.000,- - 10%
Rp. 3.150.000
Bahan Kemeja Katun Tulis Exclusive #2
IDR 3.500.000,- - 10%
Rp. 3.150.000
Bahan 3 Meter Katun #1
IDR 2.000.000,- - 10%
Rp. 1.800.000
Bahan 3 Meter Katun #2
IDR 2.000.000,- - 10%
Rp. 1.800.000
Bahan 3 Meter Katun #3
IDR 2.000.000,- - 10%
Rp. 1.800.000
Bahan Kemeja Sutra ATBM Exclusive (Pola) #3
IDR 27.500.000,- - 10%
Rp. 24.750.000
Bahan Kemeja Katun Tulis Exclusive #3
IDR 3.500.000,- - 10%
Rp. 3.150.000